Göktürk isimleri ve Eski Türk isimleri

54
0

Bu makalemiz de sizlere eski Türk isimleri ve Göktürk isimleri konularından bahsedeceğiz. Göktürk erkek ve kız isimleri arasında sizlere anlamları ile birlikte önereceğimiz isimleri söyleyeceğiz.

Göktürk isimleri 

Orta Asya’da ki Türk kavimleri arasında en çok bilinenidir. Göktürkler hakkında ki en önemli bilgi, Türk kimliğini devlet adında kullanan ilk imparatorluktur. Bu sebeple halk çocuklarına öz Türkçe isimler kullanmaya önem vermiştir. Göktürk’ler de kullanılan eski Türk isimlerine örnekler verelim.

Eski Türk İsimleri

Türk erkek isimleri arasında sizlere anlamları ile birlikte önerebileceğimiz isimler şöyledir;

Alkan ⇒ Kırmızı kanlı
Abay ⇒ Yeryüzü Tanrıçası
Acartürk ⇒ Güçlü, korkusuz, yiğit Türk.
Ada ⇒ Çevresi suyla kaplı kara parçası
Ada Kutay ⇒ Gök aleminin efendisi
Adal ⇒ Ün kazanmış, ünlü, meşur
Afşın ⇒ Demir örgülü zırh.
Akın  ⇒ Saldırı, hücum.
Akınalp ⇒ Kendini geliştiren bilge kişi
Akman ⇒ Temiz. Soylu.
Aktan  ⇒ Şafak vakti.
Aktuğ ⇒ Türk mitolojisinde iyilik tanrısı
Alabörü  ⇒ Büyük alaca kurt.
Alaca ⇒ Karışık renkte.
Algan  ⇒ Fatih, fetheden.
Alkan ⇒ Kırmızı kanlı.
Alp ⇒ Yiğit,kahraman
Alp Arslan ⇒ Yiğit kişi. Selçuklu kağanı
Alp Han  ⇒ Yiğit kağan.
Alparslan ⇒ Arslan gibi güçlü erkek
Alpay ⇒ Güçlü yiğit kimse
Alperen ⇒ Dürüst ve güçlü kişi.
Alpkunt ⇒ Karakterli yiğit
Alpkutay ⇒ İpek gibi değerli yiğit
Alptekin ⇒ İyi huylu yiğit
Alptigin ⇒ Hanedan boyuna üye yiğit
Alsancak ⇒ Bayrak için kullanılan dolaylama
Altamış ⇒ Hileci
Altan ⇒ Altın kelimesinin lehce telaffuzu
Altay ⇒ Moğol mitolojisinde Dağ Tanrısı
Altınay ⇒ Değerli kişi
Anıl ⇒ Amaç, hafıza
Aras ⇒ Kalın yün. Talih.
Arat ⇒ Ölüm balığı
Arca ⇒ Temizce
Arçuray ⇒ Ormanları koruduğuna inanılan varlık
Arda ⇒ İşaret çubuğu, sonra gelen
Arday ⇒ Temiz, temiz bir görüntüsü olan
Ardıç ⇒ Güzel kokulu bir ağaç
Arıkan ⇒ Altay mitolojisinde iyi ruh
Arıl ⇒ Arınmış temizlenmiş kimse
Arın ⇒ Güneşin vurduğu dağ yüzü
Armağan ⇒ Hediye
Arpad ⇒ Türklüğünün efsanevi ismi
Arslan ⇒ Toplu yaşayan güçlü yırtıcı
Artuk ⇒ Fazlalık, zenginlik
Artun ⇒ Gururlu
Artunç ⇒ Elmas gibi sağlam
Aspar ⇒ Faydalı. İşe yarayan
Asral ⇒ Güçsüzleri koruyan, himaye eden
Asu ⇒ Çok hareketli çocuk
Asutay ⇒ Hırçın at
Aşkın ⇒ Akranlarından ileri olan
Ata ⇒ Geçmişte yaşayan büyük
Atakan ⇒ Hükümdar olan ata
Atalan ⇒ Ünlü
Atalay ⇒ Bilinir olan, ünlü
Ataman ⇒ Saygıdeğer
Atasagun ⇒ Şifacılar arasında en güçlü
Atay ⇒ Ceza Tanrısı. Suçluları cezaladıran
Atıgay ⇒ Tanınmış. Ünlü
Atınç ⇒ Atılgan, önderli eden
Atilla ⇒ Ünlü Hun hükümdarı
Atmaca ⇒ Yırtıcı, avcı bir tür kuş
Avar ⇒ Heybetli. Dirençli
Avaz ⇒ Yüksek perdeli çığlık
Ay Kağan ⇒ Aydan olma. Sanatçı
Ayata ⇒ Altayda göğün 6. katındaki ruh
Ayaz ⇒ Sert soğuk
Aybar ⇒ Ay gibi parlak. Heybetli
Aybars  ⇒ Ay gibi beyaz Pars
Aybey ⇒ Ay gibi güzel yüzlü
Ayday ⇒ Görkemli
Aydın ⇒ Şairlerin, aşıkların, ozanların atası
Aydoğan ⇒ Doğuşuyla çevresine mutluluk saçan
Aydoğdu ⇒ Çevresine mutluluk veren
Ayhan ⇒ Ay sahibi, ay hakimi
Ayhan ⇒ Oğuz Han’ın annesi
Ayınç ⇒ Heybet, hürmetli
Aykaç ⇒ Konuşkan.Hatip
Aykun ⇒ Türk mitolojisinde güç tanrısı
Aykut ⇒ Aydan geldiği düşünülen kutsal güç
Aylan ⇒ Şeffaf kişi ve Açık Kişi
Ayman ⇒ Aya eş değerde
Aynal ⇒ Girişken, değişime ayak uyduran
Aytar ⇒ Muhbir

 

En güzel Türk erkek isimleri

Babür ⇒ Bir kaplan türü
Bağa Tarkan ⇒ Boğa gibi güçlü yönetici.
Bahadır ⇒ Kahraman
Balaban ⇒ Bir doğan türü.
Balaman ⇒ İri cüsseli.
Balamir  ⇒ Avrupa Hun Devleti kurucusu.
Balasagun ⇒ Özlenen, beklenen yavru.
Balatürk ⇒ Türk çocuğu
Balgay ⇒ Ünlü, meşhur
Bamsı ⇒ Yüksek. Ulaşılamaz. Kam
Bangu ⇒ Lokma
Baran ⇒ Varan, ulaşan
Barık ⇒ Esas olan
Barış ⇒ Sulh. Hazine. Gidişat
Barkan ⇒ Gezgin
Barlas ⇒ Kahraman, savaşçı
Barlıbars ⇒ Pars gibi güçlü erkek
Barlıbay ⇒ Varlıklı erkek
Bars  ⇒ Çok güçlü, çok yırtıcı
Bartu ⇒ Zenginlik
Başacı ⇒ Lider. Öncü
Başar ⇒ Başarılı kişi
Başaran ⇒ Başarılı
Başat ⇒ Herkesten güçlü
Başçı ⇒ Önde giden
Başdu ⇒ Başta olan
Batı ⇒ Güneşin batış yönü
Batır  ⇒ Kahraman
Batu ⇒ Batı Hanı
Batuhan ⇒ Güçlü hükümdar
Batur ⇒  Cesaretli, yiğit
Baturalp ⇒ Cesaretli, savaşcı
Bay Sungur  ⇒ Şahin
Bayhan ⇒ Bayhan: Varlıklı
Bayındır ⇒ Varlıklı. Egemen
Baymünke ⇒ Türk mitolojisi kahramanı
Bayram ⇒ Kutlu gün
Bayülken ⇒ Yüce kişi
Beğdüz ⇒ Ruh
Beğrek ⇒ Küçük bey
Berdi ⇒ Türk mitolojisinde bir bey
Bergin ⇒ Sağlam, güçlü
Berin ⇒ Soylu
Berk ⇒ Sağlam, güçlü
Berkan ⇒ Geçmişine bağlı
Berkant ⇒ Sözünün eri
Berkay ⇒ Dayanıklı, Sağlam, güçlü
Berke ⇒ Kamçı
Berkehan ⇒ Güçlü hükümdar
Berki ⇒ İlerideki, önde olan
Berkin ⇒ Güçlü. Güçlendirilmiş
Berkinay ⇒ Küçük erkek çocuk
Berkit ⇒ Güçlü. güçlendirilmiş. Muhkem
Berksan ⇒ Meşhur
Bertuğ ⇒ Engel tanımaz
Bileda ⇒ Attila’nın kardeşi. Balta
Bilger ⇒ Akıllı
Bilgetürk ⇒ Bilgili Türk.
Bilkan ⇒ Bilgili
Birdem ⇒ Eski Türkçede birlik anlamında
Birkan ⇒ Soylu. Soyu tek olan
Boğaç ⇒ Boğayı deviren kağan
Bolgan ⇒ Olay, hadise
Bora ⇒ Fırtınalı yağmur
Boran ⇒ Moğol da Yağmur Tanrısı
Boyga ⇒ Başına buyruk
Boysan ⇒ Yakışıklı.Heybetli
Böke ⇒ Kahraman
Börü ⇒ kutsal saydığı efsanevi kurt
Buğra ⇒ Erkek deve, Karahan’ın oğlu
Bukan  ⇒ Güçlü, yenilmez
Bulcahan ⇒ Moğolların ilk atası olan kağan
Bulunç ⇒ Vicdan
Buluş ⇒ İcat, yeni keşfedilen
Bulut ⇒ Havadaki su damlacıkları kütlesi
Bumin  ⇒ İli derleyen toplayan
Burkay ⇒ Ay, Hilal.
Burutay ⇒ Türk mitolojisinde yağmur piri
Büge ⇒ efsanevi ejderhanın adı
Cebe Noyan ⇒  Cengiz Han’ın ünlü komutanı.
Cengiz ⇒ Deniz. Ünlü kağan.
Cerkuday ⇒ Eski dönem Yer tanrısı
Coşkun ⇒ Heyecanlı kimse
Çağan ⇒ Şimşek. Bayram.
Çağaşan ⇒ Öngörüsü yüksek olan
Çağatay ⇒ Çağın en ünlüsü
Çağdaş ⇒ Çağın gereksinimi ile uyuşan
Çağlar ⇒ Coşkulu kimse
Çağlayan ⇒ Şelale
Çağrı ⇒ Bir doğan türü.
Çağrı ⇒ Doğan, çakır kuşu
Çakır ⇒ Bir doğan kuşu cinsi.
Çakırtunga ⇒ Hızlı, çevik kahraman.
Çaktu ⇒ İri yapılı. Gösterişli.
Çalık ⇒ İyi silah kullanan.
Çandar ⇒ Karma
Çebi ⇒ Usta. Eli yatkın. Yetenekli
Çelik ⇒ Gücü artırılan sert demir
Çetin ⇒ Çözülmesi zor olan
Çetintürk ⇒ Sert, inatçı Türk.
Çıngay ⇒ Sözüne güvenilir kimse
Dağkağan ⇒ Heybetli lider
Darga ⇒ Üst düzey yönetici
Dede -Korkut ⇒ Bilge kimse. Ünlü bilge
Demirhan ⇒ Maden Tanrısı
Demirkan ⇒ Altay da Demir Tanrısı
Dengizik ⇒ Avrupa Hun Devleti son kağanı
Denil ⇒ Kendinden söz ettiren
Denizalp ⇒ Deniz gibi hırçın ve güçlü
Deren ⇒ Derleyen, işleri yoluna koyan
Doğan ⇒ Çok hızlı uçan yırtıcı kuş
Doğanay ⇒ Ayın ilk ve parlak hâli
Doğu ⇒ Güneşin doğuş yönü
Doğulay ⇒ Sınırsız servete sahipbi
Dolunay ⇒ Yeni ay
Donatus ⇒ Doğu Karadeniz Hun hanı
Doruk ⇒ En üst nokta
Duman ⇒ Sis. Ateşten çıkan gaz
Dumrul ⇒ Okun sivri ucu. Efkarlı
Duralp ⇒ Her zaman yiğit ve mert olan
Durmuş ⇒ Uzun ömürlü
Durualp ⇒ İyi kalpli yiğit
Ecevit ⇒ Çalışkan.
Ediz ⇒ Değerli kimse
Ediz ⇒ Değerli. Ulu
Efe ⇒ Kabadayı
Egemen ⇒ Bağımlı olmayan
Ekin ⇒ Olgunlaşmış tahıl
Emre ⇒ Aşık, tutkun
Engin ⇒ Geniş
Er Alp ⇒ Kahraman savaşçı
Er Ay ⇒ Ayın ilk gününde doğan
Er Dinç ⇒  Dinç.Güçlü
Er Gün ⇒ Yumuşak huylu
Er Hun ⇒ Hun askeri
Er Kut ⇒ Güçlü. Kutsal
Eralp ⇒ Yiğit
Erbil ⇒ Cesur
Erce ⇒ Yiğitçe savaşan asker
Eren ⇒ Dost. Deneyimli.
Erendiz ⇒ Jüpiter
Ergin ⇒ Yetişkin, olgun
Erke ⇒ Çıkarıcı, ayartıcı tanrıça
Erki ⇒ Zenginliği ile ünlü bir bey
Erkin ⇒ Bağımsız
Erkunt ⇒ Kut sahibi erkek
Erlinay ⇒ Erkekçe davranan
Ertan ⇒ Tan zamanı
Ertuğ ⇒ Savaşçı
Ertuğrul ⇒ Dürüst ve güçlü kişi
Ertürk ⇒ Ertürk: Yiğit Türk.
Esentürk ⇒ Güçlü kuvvetli, sağlıklı Türk.
Eser ⇒ Yel
Esli ⇒ Karakter sahibi
Evren ⇒ Kosmoz. Ejderha. Talih
Eymen ⇒ Alçak gönüllü, mütevazı
Bakınız...!!!  Reformer Pilates Nedir?

 

Gencer ⇒ Yeni yetişen yiğit
Geray ⇒ Uygun. Layık
Gökalp ⇒ Bahadır kişi, Göklerin yiğidi
Gökay ⇒ Gök ve Ay gibi güzel olan
Gökberk ⇒ Yeşil yaprak
Gökboğa ⇒ Acımasız
Gökbörü ⇒ Kutsal hayvan ve ulusal sembol
Gökbudak ⇒ Sakınmayan. Cesur
Gökçek ⇒ Güzel, sevimli, hoş kimse
Gökçil ⇒ Gökle ilgili, semavi
Gökçül ⇒ Maviye çalan renk.
Gökçün ⇒ Maviye çalan, mavimsi.
Gökdeniz ⇒ Çakır gözlü kimse.
Gökel ⇒ Göğe açılan el.
Göken ⇒ Yeşillik, Bir tür mantar
Göker ⇒ Gökyüzü gibi er
Gökhan ⇒ Gök gibi büyük
Gökmen ⇒ Gök gözlü
Gökmener ⇒ Sarışın, mavi gözlü kimse.
Göksaltuk ⇒ Özgür kişi.
Göksav ⇒ İleri görüşlü kimse.
Göksel ⇒ Gökle ilgili, göğe ait
Gökser ⇒ Saygın kimse.
Göksoy ⇒ Soyu yüce olan kimse.
Göktalay ⇒ Mavi deniz.
Göktan ⇒ Göktan: Şafak vakti.
Göktay ⇒ Tek, biricik.
Gökten ⇒ Gökten, yüksekten
Göktuğ ⇒ Savaşmayı seven kimse.
Göktuna ⇒ Mavi suları olan Tuna.
Göktunç ⇒ Sağlam karakterli olan kimse.
Göktürk ⇒ Kök Türk
Gültekin  ⇒  Göktürk Kağanlığında komutan
Günçin ⇒ Bir Hun tankutu
Gündoğdu ⇒ Güneş gibi adaletli doğan
Gündüz ⇒ Günün ışıdığı saat aralığı
Güner ⇒ Tan vakti
Güneş ⇒ Samanyolu Galaksisi’nin yıldızı
Güney ⇒ Dört ana yönden birisi
Güngör ⇒ Neşe içerisinde yaşayan
Güntürk ⇒ Işık ve aydınlık saçan Türk
Gürdal ⇒ Soylu
Gürol ⇒ Güçlü ol isteği
Güven ⇒ Güvenilir olan
Hakan ⇒  Kağan
Hıncal ⇒ Öcünü alan
Hunalp ⇒ Hun yiğidi
Hülagu ⇒ Tüylü at
Idaçu ⇒ Muhafız, koruma
Iduğ  ⇒ Kutsal, tanrısal
Ilgar ⇒ Hızlı karar verebilen kişi
Işbara  ⇒ İş bilen.Varlıklı.
İdikut ⇒ Tanrının kut verdiği kişi
İgen ⇒ Çok, çokluk içerisinde olan
İlbay ⇒ Vali
İlber ⇒ Devlet görevlisi
İlberk ⇒ Ülkenin kahramanı, güçlüsü
İldeniz ⇒ Ülkesi deniz gibi engin olan
İlerk ⇒ Ülkenin güçlü yöneticisi
İlhan  ⇒ Kağana bağlı özerk han
İlkan ⇒ İlk kan
İlkem ⇒ Benim ilkem
İlker ⇒ İlk doğan erkek bala.
İlteber ⇒ Eski Türklerde vali, komutan
İltuğ ⇒ Bağımsızlık nişanı
İmer ⇒ Çok zengin
İnel Kağan ⇒ Kapgan Kağan’ın büyük oğlu
İrçik ⇒ Küçük er
Kağan ⇒ Yönetici lider kimse
Kapgan Kağan ⇒ Göktürkler döneminde fetheden kimse
Kara ⇒ Güç, şiddet . Cesaret, atılganlık, yiğitlik
Karluk ⇒ Yırtıcı bir kuş
Kaşgar ⇒ Cesur, üstün nitelikli
Kayra ⇒ Kendini gösteren, bilgeliği kimse
Kayraalp ⇒ Merhametli yiğit
Keleş ⇒ Yakışıklı
Keskin ⇒ Sert huylu
Kılıçarslan ⇒ Ünlü Selçuklu kağanı
Kıraç ⇒ Niteliği düşük
Kırgız ⇒ Bozguncu. Bir Türk boyu
Kıvanç  ⇒ Sevinme, iftihar etme, gurur duyma
Kizir ⇒ Gever, gezgin. Atılgan, cesur
Koçak ⇒ Koç gibi, cesur yürekli
Koman  ⇒ Yurduna yabancı sokmayan. Kumral
Kongar ⇒ Sarı ile siyah arasında bir renk
Konuralp ⇒ Gurulu, yiğit kişi
Koral ⇒ Sınır muhafızı
Koralp ⇒ Yürekli yiğit
Koray ⇒ Canlı, hareketli
Korkmaz ⇒ Korkusuz
Korkut ⇒ Dolu tanesi, ak sakallı bilge
Kubat ⇒ Kaba, biçimsiz. Kapalı
Kubay ⇒ Eski dönem Temizlik Tanrıçası
Kubilay ⇒ Cengiz Han’ın oğullarından biri
Kunanbay ⇒ Yüksek mevkide bulunan
Kunt ⇒ Dayanıklı
Kutadgu ⇒ Kutsanmış, kutlu, değerli, yararlı
Kutalmış: ⇒ Kutsanmış
Kutan ⇒ Dua, yakarış
Kutay ⇒ Şamanist gelenekte  Ateş Tanrısı
Kutlu ⇒ Kutsanmış, saygıdeğer
Kutlualp ⇒ Tanrı tarafından kutsanmış savaşçı
Kutluk ⇒ Kutsanmış
Kuyan ⇒ Tavşan, bozkır tavşanı
Kuyaş ⇒ Güneş ışığı
Kuzey ⇒ Güneşin az olduğu, karanlık yön
Laçin ⇒ Bir tür yırtıcı kuş
Manço ⇒ Mengü, sonsuz
Metehan ⇒ Büyük Hun İmparatoru
Mukan ⇒ Bir Göktürk Kağanı
Mutlu ⇒ Mesut, bahtiyar
Nogay ⇒ Başıboş, özgür. Bir Türk boyu
Noyan ⇒ Bir soyluluk Başkomutan
Ogeday ⇒ Çok akıllı, bilgili
Ogün ⇒ Yıl dönümü
Oğultürk ⇒ Türk çocuğu
Oğuz ⇒ Üstün. Birleştirici
Okan ⇒ Anlayışlı
Okay ⇒ Beğenen
Oktan ⇒ Ok atan
Oktar ⇒ Okçu
Oktay ⇒ Ok gibi
Olcayto ⇒ Talihli
Olcaytürk ⇒ Şanslı, talihli Türk.
Olgun ⇒ Bilgi ve görgü sahibi kişi
Olguner ⇒ Bilgi ve görgü sahibi erkek
Oltan ⇒ Sabahın ilk ışıkları
Oltunç ⇒ Saygıdeğer kişi
Ongun ⇒ Bolluk ve bereketin kaynağı
Oray ⇒ Ay gibi
Orçun ⇒ İyi ahlaklı
Orkun ⇒ Eski Türklerdeki kutsal yer. Gizemli. Sır saklayan
Otman ⇒ Ailenin en küçük oğlu
Ovlaz ⇒ Gözü pek, atılgan
Oytun ⇒ Kopuz çalıp söyleyen kişi, şair
Ozmış Kağan ⇒ Göktürk Kağanlığı’nın son kağan
Öktem ⇒ Onurlu
Ökten ⇒ Akıllı
Öktürk ⇒ Akıllı, güçlü Türk.
Önal ⇒ Önde olan, öncü
Özbek ⇒ Cesur, kendine güveni tam. Bir Türk boyu
Özer ⇒ Yiğit, doğru kişi
Özgen ⇒ Özü geniş, rahat kişi
Özgüç ⇒ Özü güçlü olan kişi. Moral
Özgün ⇒ Gerçek
Özgür ⇒ Emir almayan, bağımsız
Özhan ⇒ Kağan soyundan gelen
Özkan ⇒ Temiz kan. Soylu kişi
Özmen ⇒ Dürüst
Bakınız...!!!  Kardelen Çiçeği Hikayesi ve Özellikleri

 

Panu ⇒ Batı Hun kağanı
Peker ⇒ Güçlü, yiğit, çok sağlam
Pekin ⇒ Acımasız, sert
Pusat: Silah ⇒ Silah
Rua ⇒ Avrupa Hun hükümdarı
Saldıray ⇒ Saldırgan
Saltuk ⇒ Serbest bırakılmış köle
Sançar  ⇒ Kısa kama. Türk ordusu komutanlarından
Saner ⇒ Ünlü, tanınmış kişi
Sarp ⇒ Çetin, sert
Saruca ⇒ Sarı gibi
Saruhan ⇒ Saruhanoğulları Beyliği’nin kurucusu
Sazak ⇒ Sazlık. İnce yağan kar. Sezgin, uyanık
Selçuk ⇒ Güzel konuşan
Sencer ⇒ Kılıç saplayan, batıran
Sergen ⇒ Sergi yeri
Sezer ⇒ Duygulu, hassas
Sezgin ⇒ Arif, sezici
Siyavuş ⇒ Sevimli ,canayakın
Sonalp ⇒ Son yiğit
Soner ⇒ Son doğan erkek bala.
Soysaltürk ⇒ Soyu geniş olan Türk.
Subutay ⇒ Cengiz Hanın ünlü generalinin adı
Sungur ⇒ Doğana benzer bir yırtıcı, avcı kuş
Sungur Alp ⇒ Şahin gibi er
Şenel ⇒ Şen ve mutlu ol dileği
Şener ⇒ Neşeli, mutlu kişi
Şenol ⇒ Sevinçli ol dileği
Şentürk ⇒ Neşeli Türk
Tabgaç ⇒ Dövüşçü, kavgacı
Talay ⇒ Okyanus Tanrısı
Talayhan ⇒ Neptün gezegeni
Talu ⇒ Çok bilgili kimse
Tanal ⇒ Şafak sökmeden önceki kızıllık
Tanalp ⇒ Sabah gibi huzurlu yiğit
Tankut ⇒ Savaşlarda tuğların takılan kumaş
Tankutay ⇒ İpek gibi parıldayan
Tanman ⇒ Tan vakti doğan
Tansu ⇒ Mucize
Tantuğ ⇒ Sabah olacağının ilk alametleri
Tanyu ⇒ Ulu, ulaşılmaz
Tardu ⇒ Öncelikli, ayrıcalıklı
Tarkan ⇒ Türk ordusunda general
Taykut ⇒ Kutlu
Tekin ⇒ Uygun, ahlaklı
Temir ⇒ Timur Hanlığı kağanı. Büyük general. Demir gibi
Temuçin ⇒ Ucu sivriltilmiş demir
Teoman ⇒ Sis, duman. Bilinen ilk Türk kağan
Tigin ⇒ Kağan oğlu, şehzade, prens
Tingiz  ⇒ Deniz. Ünlü Moğol kağanı
Togay ⇒ Dolunay. Küçük orman
Toktamış ⇒ Durucu, kalıcı, uzun ömürlü
Tong Yabgu ⇒ Batı Göktürklerin acımasız kağanı
Toralp ⇒ Gururlu
Toraman ⇒ Fahri, onursal. İri
Toros ⇒ Akdeniz Bölgesinde sıradağ
Toygar ⇒ Tarla kuşu
Toygun ⇒ Genç,ak ve çakırdoğan. Genç deneyimsiz
Tuğberk ⇒ Göklerin hakimi
Tuğrul ⇒ Yırtıcı bir kuş
Tuğsavul ⇒ Tuğ taşıyan kişi
Tulpar ⇒ Türk mitolojisindeki kanatlı at.
Tulu Han ⇒ Dolu. Ergin. Ayna
Tuna ⇒ Yavru. Görkemli, gösterişli.
Tuncalp ⇒ Değerli yiğit
Tunç ⇒ Koyu kızıl renkte metal alaşımı
Tunga ⇒ Görkemli, kuvvetli, yiğit, kahraman
Tunga Tigin ⇒ TGörkem. Asya kaplanı
Turalp ⇒ Her zaman yiğit ve mert olan
Turan ⇒ Çok çocuğu ölen ailelerin dileği
Turgay ⇒ Serçe. Türk ayı
Turgut ⇒ Uzun ömürlü. Yaşanılan yer
Turhan ⇒ Huzura izinsiz girebilen, saygın kişi
Turkuaz ⇒ Maviye yakın mavi yeşil arası
Tümer ⇒ Her yönüyle yiğit
Türker ⇒ Yiğit Türk
Türkeş ⇒ Orhun Yazıtlarında adı geçen savaşçı
Türkmen ⇒ Bir Türk boyu, Oğuzlar
Ugan ⇒ Tanrının adlarından
Ulaş ⇒ Yetişme, erişme. Ululuk
Ulu Han ⇒ Yüce kağan.
Uraz zaru ⇒ Kut. Baht.
Urungu ⇒ Savaşçı Er. Kürşad’ın oğlu.
Ülgehan ⇒ Adil hükümdar
Ülgen ⇒  İyilik Tanrısı, Üstün
Ünalp ⇒ Yiğitliği bilinen
Varol ⇒ Yaşama isteği.
Yabgu ⇒ Eski oğuzlarda kağan.
Yağız ⇒ Esmer, karaşın
Yalım ⇒ Ateş, kıvılcım
Yaman ⇒ Üstün nitelikli. Kötü, fena
Yamtar ⇒ Güçlü. Obur.
Yavuz ⇒ Mert, cesur
Yazgan ⇒ Yazıcı. Tanrının adlarından
Yener ⇒ Üstün gelen, kazanan
Yıldıray ⇒ Işık saçan ay
Yiğit ⇒ Cesur, alp
Yolluğ Tigin ⇒ Göktürk Yazıtlarını yazan kişi
Yula ⇒ Türk dininde rüya ruhu

 

Eski Türk kız isimleri

Türk kız isimleri için de önerebileceğimiz birbirinden değişik kız isimleri isimler ve anlamları şöyledir;

Abike ⇒ Geniş  gönüllü
Aitaliina ⇒ Şirin ve utangaç
Akbala Hatun ⇒ Ay gibi parlayan hatun
Akınay ⇒ Hatun  ozanlara verilen İsim
Akşin ⇒ Beyaz tenli kadın
Alangoya ⇒ Altın çiçek
Alçiçek ⇒ Gül çiçek
Alçin ⇒ Kızıl renkli bir kuşu
Alev ⇒ Ateşten çıkan ışık
Alımlı ⇒ Çekici, cazibeli güzei
Alkım ⇒ Gökkuşağı
Almakay ⇒ Elma yanaklı güzel
Almas ⇒ Elma gibi kırmızı yanaklı güzel
Almila ⇒ Elma yanaklı kız
Altantuya ⇒ Altın parlaklık
Asena ⇒ Dişi kurt
Aşila ⇒ Özbek Türkçesinde mani
Aşina ⇒ Gökbörüden olma genç kız
Aşkın ⇒ Çok fazla, üstün
Aşula ⇒ İrade sahibi
Ayal ⇒ Kadın
Ayana ⇒ Altay Türklerinin ana ruhlarından biri
Aybala ⇒ Ay gibi parlak bala
Ayben ⇒ Ay gibi güzel
Aybike ⇒ Ay gibi güzel
Aybuke ⇒ Ay yüzlü, ay gibi parlak
Ayça ⇒ Ayın ilk günlerdeki hali
Ayçiçek ⇒ Gül, cici, çekiçi
Aydan ⇒ Ay gibi parlak
Aydem ⇒ Işık saçan, erdemli bayan
Aydilge ⇒ Akşam sessizliğinde dilek dileme
Ayhanım ⇒ Ay gibi güzel kadın
Ayına ⇒ İlahi ışık
Ayla ⇒ Ayı saran ışık
Aylu ⇒ Aydan
Ayra ⇒ Açık seçik olan, yalanı olmayan
Aysat ⇒ Altay da Güzellik Tanrıçası
Aysena ⇒ Kutsal ruhun büyük kız torunu
Aysevil ⇒ Ay kadar çok sevilen
Aysun ⇒ Ay gibi beyaz tenli
Ayşil ⇒ Dolunay
Ayzıt ⇒ Altay geleneklerinde Ay ruhu
Balahatun ⇒ Genç alımlı hatun
Banuçiçek  ⇒ Kutsal Çiçek
Barçın ⇒ İpek kumaş
Barla ⇒ Göz alıcı, Parlak
Başak ⇒ Okun ucu. Buğdayın üst kısmı
Batbold ⇒ Güçlü çelik
Bayart ⇒ Bayram çiçeği
Baylak Hatun ⇒ Refah içerisinde
Begüm ⇒ Saygı duyulan bayan
Belen ⇒ Yolculuk Tanrıçası
Belgin ⇒ Şeffaf, yalan söylemeyen
Belin ⇒ Güzelliğiyle etrafa şaşkınlık veren
Belit ⇒ Her şeyin temelinde olan önerme
Beliz ⇒ İşaret
Bengi ⇒ Sonsuz, Ölümsüz
Bengilay ⇒ Sonsuz ay yüzlü kızı
Bengisu ⇒ Ölümsüzlük suyu
Bensu ⇒ Su gibi aziz
Berçin ⇒ Cömert
Beren ⇒ Akıllı
Bergen ⇒ Altay da Akıl Tanrısı
Beril ⇒ Azimli, kendini adayan
Berin ⇒ Cömert
Berkilay ⇒ Güçlü ülkenin ay yüzlü kraliçesi
Berne ⇒ Armağan, hediye
Betim ⇒ Akılda canlanan görsel, hayal
Beyge ⇒ Küçük hanım
Beyla ⇒ Ağırbaşlı, kibar
Beylim ⇒ Benim “gödem” anlamında
Bibi ⇒ Eğitimli, sayıdeğer hanım
Bige ⇒ Temiz, saygı değer, titiz
Bilçin ⇒ Bilgili kadın
Bilge ⇒ İyi ahlaklı, olgun bayan
Bilgen ⇒ Bilgili, bilen, bilgin
Bilgesu ⇒ Bilgisi okyanus gibi olan
Bilgün ⇒ Bilgin
Birçek ⇒ Tek, yegane.
Birgen ⇒ İçine kapanık hatun
Birsel ⇒ Haraketli
Boday ⇒ Buğday tenli
Bolga ⇒ İyi gelecek, yaşamın olayları
Böken ⇒ Ahu, Ceylan
Börte ⇒ Benekli
Burcu ⇒ Damla sakızı kokusu. Güzel kokulu bayan
Burçak ⇒ İrmiklik buğday
Burçin ⇒ Dişi geyik
Burla ⇒ Üzüm salkımı
Burşin ⇒ Türk mitolojisinde ikiz atlar
Buyan jargal ⇒ Zenginlik mutluluk
Bügem ⇒ Bilgili kadın, derya
Büget ⇒ Küçük göl
Büke ⇒ Küçük hanım
Büklüm ⇒ Güzel saçlı
Bür ⇒ Gonca, gonca gül
Bürçe ⇒ Börü yavrusu.
Bakınız...!!!  En Yeni Takma isimler 2020

 

Cankız ⇒ Candan sevilen
Celen ⇒ Canlı, becerikli, eli çabuk
Ceren ⇒ Dişi geyik
Ceyla ⇒ Sevimli, uzun boylu
Ceyran ⇒ Ceren
Çağlam ⇒ Çağlayan, şelale
Çalımlı ⇒ Gösterişli, çekici
Çekşin ⇒ Çekici kadın
Çemeline ⇒ Saf sağlıklı bir tür çiçek
Çıdamlı ⇒ Metin, dayanıklı.
Çiçek ⇒ Çiçek, gül
Çiğde ⇒ Hünnap ve hünnap rengi
Çiğdem ⇒ Zambakgillerden bir bitki
Çine ⇒ Öz, sadık, börü yavrusu.
Çolpan ⇒ Kuzey Yıldızı, Kutup Yıldızı
Damla ⇒ Su tanesi
Dayana ⇒ Uçan
Delgirmaa ⇒ Bereketli anne
Derin ⇒ İçten gelen, yoğun
Derli ⇒ Düzenli
Didem ⇒ Gözüm gibi sevdiğim
Dilek ⇒ İstek, arzu
Dilge ⇒ İsteyiş
Doğa ⇒ Saf, bozulmamış doğa
Dolunay ⇒ Ayın en güzel hali
Dora ⇒ Doruk, zirve, şahika
Duru ⇒ Berrak. Saf, Temiz bayan
Duygu ⇒ His, duygu
Duygun ⇒ Duygulu, hassas
Düşsel ⇒ Hayal içinde
Ece ⇒ Kraliçe, Güzel kadın. Saygıdeğer, görgülü hanım
Eçim ⇒ Demet, tutam
Edgü ⇒ Öğretmen, güzel, iyi
Edi ⇒ Ata, saygıdeğer kişi.
Edige ⇒ Güzel kalpli, İyi kalpli
Efil ⇒ Körpe bitki yaprağı
Ekeç ⇒ Cana yakın çekici bayan
Ela ⇒ Renkli, alacalı
Elçin ⇒ Demet, bağ, devletine bağlı
Eldem ⇒ Cana yakın
Elgin ⇒ Farklı, diğerlerinden başka
Erge ⇒ Nazlı
Esen ⇒ Sağlık, selamet
Esin ⇒ Yel, ilham, sağlık
Ezgi ⇒ Kulağa hoş gelen söz, esinti
Ezgin ⇒ Ezilmiş, acı çekmiş, mahsun
Gediz ⇒ Göl
Gerelbayar ⇒ Işık bayramı
Gerelma ⇒ Işık anne
Gizem ⇒ Sır
Gök ⇒ Sema
Gökben ⇒ Masmavi, Özü genç olan
Gökbörü ⇒ Göklerden gelen, yüce
Gökçay ⇒ Estetik görünüşlü
Gökçe ⇒ Gösterişli, hoşa giden
Gökçek ⇒ Sevimli hatun
Gökçem ⇒ Mavi gözlü kız
Gökçen ⇒ Güzel, alımlı dilber
Gökçil ⇒ Tanrıdan gelen, Maviye çalan
Gökçin ⇒ Mavi
Gökduman ⇒ Göğe yükselen duman
Göknur ⇒ Nurlu, aydınlık gökyüzü
Gökperi ⇒ Peri gibi güzel
Gökselen ⇒ Mavi gözlü, varlıklı kimse
Göksu ⇒ Yağmur
Gökşen ⇒ Gökyüzü kadar mutlu
Gökşin ⇒ Işık saçan, erdemli bayan
Gönül ⇒ Kalp, yürek
Gönülay ⇒ İyi kalpli
Görkem ⇒ İhtişam.
Gözde ⇒ Emsallerinden üstte bulunan
Gülen ⇒ Mutlu, mütebessim
Güler ⇒ Mütebessim,  Talihi açık
Gülsün ⇒ Mutlu, sıkıntısız olma dileği
Günçiçek ⇒ Gün çiçeği,  Ay çiçeği
Güngör ⇒ Mutlu ol isteği
Günyeli ⇒ Tanrıdan gelen, Masmavi
Güzin ⇒ Güz vaktinde doğan
Harçana ⇒ Kar kızı
Hazal ⇒ Sonbahar yaprakları

 

En güzel Türk kız isimleri

Ilgın ⇒ Esinti, hafif rüzgâr
Ilgın ⇒ Hoş kokulu bir bitki
Irmak ⇒ Akarsu
Işık ⇒ Aydınlık
Işıl ⇒ Parlayan, güzel görünüşlü
Işılay ⇒ Ay gibi parlayan
Işın ⇒ Güneş parıltısı, ışık yansısı
İdil ⇒ Volga nehrinin Türkçe ismi
İlâtun ⇒ İmparatoriçe
İlay ⇒ Ülkenin en güzel kızı
İlayda ⇒ Su perisi
İlbike ⇒ Ülkenin hanımefendisi
İlbilge ⇒ Sayın,  En bilge
İldeay ⇒ Ülkedeki ay gibi güzel
İmge ⇒ İyi, yararlı,  Zihinsel sembol
İnci ⇒ Süs taşı, sedef rengi
İnel ⇒ Göktürk sultanı
İpek ⇒ Yumuşak, kumaş
İsenbike ⇒ Mutlu ve esen hanımefendi
İzel ⇒ İz bırakan
İzgi ⇒ Akıllı, adaletli.
Karaca Hatun ⇒ Ceylan yavrusu
Kereçene ⇒ Güzel
Kızılbörü ⇒ Kızıl saçlı bozkurt
Konçuy ⇒ Kağan kızı, Soylu kız
Kudana ⇒ Dondurulmuş
Künney ⇒ Güneşli
Mahigül ⇒ Keşfetmekten hoşlanan
Maral ⇒ Dişi Geyik
Mayda ⇒ Narin, ince, ince yapılı
Mengü ⇒ Sonsuzluk
Miçiye ⇒ Güzel gülümseme
Munkhbat ⇒ Sonsuz güçlü
Müge ⇒ İnci çiçeği
Müren ⇒ Irmak
Narıya ⇒ Narin, kadınsı
Nyurguhun ⇒ Bahar çiçeği
Olcay ⇒ Bolluk, Bereket, Talihli
Oya ⇒ El işi, Sempatik, Minyon
Oyaçiçek ⇒ Kibar, çiçek gibi güzel
Oygul ⇒ Şık, meşhur
Oylum ⇒ Çukur, kuyu, boşluk
Özge ⇒ Herkesten farklı, özel
Özlem ⇒ Kavuşma isteği
Özne ⇒ Kendine ait, has
Pamir ⇒ Orta Asya’da bir yayla
Pelin ⇒ Keskin kokulu bir yayla çiçeği
Pelit ⇒ Meşe ağacının çiçeği
Pınar ⇒ Su kaynağı
Sakhaya ⇒ Saha kızı
Sandara ⇒ Parlakça
Sarangerel ⇒ Ay ışığı
Saranzay ⇒ Ayın kaderi
Sardana ⇒ Zambaga benzer kırmızı çiçek
Sargı ⇒ Işık, ışın
Sarı börü ⇒ Sarı kumral saçlı bozkurt
Sarıada ⇒ Parlak, parlayan
Sayina ⇒ Yaz ayları
Sebe ⇒ Sevgi, kabiliyetli olan
Seçil ⇒ Seçkin, seçilmiş. Farklı
Selda ⇒ Söğüt cinsi
Selen ⇒ Temiz, pak, zarif bayan
Selenge ⇒ Gökguşağı
Selin ⇒ Sülün kuşu, salınan
Seren ⇒ Düzene koyan kişi.
Sermin ⇒ Güzel
Serpil ⇒ Büyüyüp güzelleşmiş olan
Sevgi ⇒ Sevme eyleminin nüvesi
Sevil ⇒ El üstünde tutulan, Sevilen
Sevim ⇒ Sempati, alımlı, çekicilik
Sevinç ⇒ Neşe, coşku, mutluluk
Sevtap ⇒ Tapılacak kadar güzel hatun
Sezen ⇒ Sevgisi yüksek, Anlayan, hisseden
Sırma ⇒ Altın yaldızlı
Sibekki ⇒ Bir tür çiçek
Sibel ⇒ Bereketi simgeleyen tanrıça
Simge ⇒ İşaret, sembol
Sinem ⇒ Gönlüm, sevilesi
Sonay ⇒ Son güzel
Suna ⇒ Yaban ördeği
Süyüm ⇒ Sempatik
Şenay ⇒ Neşeli, Güler yüzlü
Şeylan ⇒ Bayram kutlamaları
Şırıl ⇒ Akarsu sesi
Şölen ⇒ Yemekli kutlama
Taptal ⇒ Aşk
Tayeçe ⇒ Soylu, saygıdeğer hanım
Tilbe ⇒ Dilek, dilenen şey, murat
Tuğçe ⇒ Prenses
Tunay ⇒ Ayışığı
Turkuaz ⇒ Maviye yakın mavi yeşil arası
Tutku ⇒ Aşırı istek
Tülay ⇒ Rüya gibi güzel kadın
Tülin ⇒ Ayna
Türkay ⇒ Ay gibi parlak Türk
Uldız ⇒ Yıldız
Umay ⇒ Bereketin sembolü olan varlık
Uruydana ⇒ Ünlü
Ülker ⇒ Kadife gibi ince tüy
Yada ⇒ Eski dönemde kutsanmış değerli taş
Yeliz ⇒ Rüzgarlı, havalı,ferah
Yeşim ⇒ Değerli bir taş
Yonca ⇒ Doğada yetişen bir bitki
Yulduz  ⇒ Yıldız gibi parlak

 

Bu makalemizde sizlere Göktürk isimleri ve eski türk isimlerinden bahsettik. Diğer makalelerimze bakmayı unutmayın…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here