Metafor Nedir? Metafor Ne Demek?

108
0

Bu yazımızda sizlere metafor konusunda bilgiler vereceğiz. Ayrıca metafor nedir? ve metafor ne demek? sorularını cevaplayacağız. En son olarak da metafor örnekleri ve metafor özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Metafor Ne Demek?

Makalemizde sizlere metafor nedir gibi soruların örneklerle açıklamasını yapacağız. Bu kavram, bir söz sanatı olan mecaz ile karşılanmaya çalışılıyorsa da yalnız başına mecaz karşılığı eksik kalabilmektedir.

Çünkü metafor, mecaz anlam üstüne kurulmuş bir benzetme ilgisine dayanmaktadır. Okunulan roman ya da şiirlerde, şairin bir kişiyi ya da kavramı anlatmak için farklı benzetme ilgileri kurduğu görülebilir. Aslında metafor, bu ilginin mecaz üstüne kurulmuş hâlidir.

Türkçede “eğretileme” biçiminde de kullanılan metaforlar, bir konuyu açıklamaya çalışırken ya da karşıda ki kişide bir duygu uyandırmak amacı ile yazarın asıl anlatılmak istenen konuyu bir benzetme yoluyla gizlemesidir. Bunu şair ya da yazar bir söz sanatı olarak da kullanıyor olabilir ya da açıklanmak istenen konuyu anlatırken bir soyutlama yapmayı seçebilir.

Sonuç olarak yazarın kaleminden çıkan nesne, kişi ya da kavramlar; okuyucu ya da dinleyicinin zihninde çağrışım uyandıracak bir araca dönüşmekte. İşte mecazlı bu benzetme ilgisine, metaforik denmektedir.

Ayrıca Metafor nedir? Metafor ne demek? makalemizin yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz Habitat nedir? Habitat de demek? makalemizi de inceleye bilirsiniz.

Metafor Örnekleri

Daha çok şiirde ve eğitimde kullanılan metaforu çok daha iyi anlatabilmek için bir örnek üzerinden devam edeceğiz. Tasavvuf edebiyatında “ney” çalgısının oldukça hazin bir hikayesi bulunmakta.

Neyin yapılışını tarif eden sufiler, bir kamışın içinin ateş yardımı ile yakılarak oyulduğunu ve bu işlem esnasında kamışın yüreğine bir kor saplandığını söylerler. Bu yürek yangınını inleyerek dile getirdiği için neyin sesi bu denli güzeldir. Aslında burada bir benzetme ilgisi vardır ve bu olayı anlatmak için böyle mecazlı bir benzetme ilgisi ortaya konulmuştur. Yani kamışın yüreğine kor düşmesi ile yanması ve sesinin bundan dolayı güzel çıkması bir metafordur.

Bakınız...!!!  Eft ve Havale nedir? Aralarındaki farklar neler?

Eski Türkler, ölüm konusu ile alakalı bir metafor geliştirmişlerdir. Öldükten sonra ruh, insanın içerisinden çıkarak Gök Tanrı‘ya doğru yükseliyor. Bu olay, o dönemlerde bıldırcına benzeyen bir kuş olan “kergek” kuşunun semalara uçmasına benzetilmiştir. Ayrıca ölüm kavramını “kergek bolmak” yani kuş olup uçmak, şeklinde ifade etmişlerdir.

İşte yine burada da bir metafor örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilginin 1 su kaynağına benzetilmesi, insan hayatının yolculuk gibi bir kavramla ifade edilmesi, ilişkilerde aşk ve mantığın bir dengede tutulmaya çalışılması metafor örneklerindendir.

Metaforun Özellikleri

  • Metafor, eğitim için kullanıldığında oldukça faydalıdır. Öğrencilerin eğitim ortamlarına çok daha etkin katılmalarını sağlar. Soyut olan kavramları ve konuları daha somut bir biçimde anlatmaya yardımcı olur. Konuların akılda yer edinmesini yani kalıcılığını arttırır ve öğrencilerin problem çözme, farklı ve başarılı düşünme yeteneklerini geliştirir.
  • Metafor her şeyden önce bir söz sanatıdır. Benzetme ve mecaz ortaklığıyla meydana çıkan ve anlatımı çok daha etkili kılan bir edebî sanattır.
  • Bilimsel çalışmalarda, şiirlerde, sunumlarda ve öğretme yöntem ile tekniklerinde sıkça yararlanılmaktadır. Reklam ya da sinema filmlerinde çok daha fazla metafor kullanılmaktadır.
  • Metaforun sosyolojik ve felsefik boyutu da bulunmaktadır. Bazı felsefeciler hayatlarının tümünü baştan sona metaforlarla anlamlandırmak gerektiğini düşünmüşlerdir.
  • Küçük bir nesne ya da örneklem üzerinden, bir ideolojiyi anlatabilecek kadar güçlü bir dil becerisidir.
  • Metafor kullanmak akılda kalıcı olacak bir şekilde konuşmaktır. Metaforlar ne kadar duygulara hitap ederse, ne kadar akılda kalıcı olursa o kadar da motive edici olur. İyi bir metafor yüzlerce kelimeden çok daha değerlidir. Metaforlarda ayrıntı da bu nedenle yer almamaktadır. İyi bir metafor, kolay bir şekilde zihnin dağılmasına sebep olabilir. İyi bir metafor iyi bir sonuç elde etmektir.
Bakınız...!!!  İban Numarası Nedir? Neyi İfade Eder? Kaç Hanelidir?

Bu makalemizde sizlere metafor konusunda bilgiler verdik. Metafor örnekler ve metafor özelliklerinden bahsettik. Metafor ne demek ve metafor nedir sorularını cevapladık. Diğer makalelerimize bakmayı unutmayın…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here